Over ons

Waarom een bewonersvereniging?

De snelle verzakelijking van corporaties vraagt om een sterke belangenbehartiging. Een sterke bewonersvereniging is nodig om mee te kunnen praten. Met name over twee zaken die huurders
en ex-huurders van Woonbron altijd aangaan: de hoogte van de huur en het onderhoud. Een noodzakelijke voorwaarde voor een krachtige belangenbehartiging is onafhankelijkheid.

Samen met bewonersraden en VvE’s!

Een sterke bewonersvereniging opereert op alle niveaus. Op het corporatieniveau is er de bewonersvereniging De Samenwerking. Op buurt- en complexniveau blijven de bewonersraden en VvE’s hard nodig. Bewonersvereniging en bewonersraden en VvE’s vullen elkaar aan. De bewonersvereniging kan de bewonersraden en VvE’s ondersteunen. Waar nodig neemt de bewonersvereniging ook initiatief tot oprichting van bewonersraden.

Wat doet de bewonersvereniging?

We reageren regelmatig op voorstellen van Woonbron Spijkenisse en geven Woonbron zelf ook adviezen en voorstellen. Daarnaast maken we afspraken met Woonbron over een optimale dienstverlening aan de huurders en ex-huurders.

De bewonersvereniging geeft ook regelmatig informatie en adviezen aan haar leden:

  • Twee keer per jaar uitgave Woonkoerier over onze activiteiten en de resultaten van ons werk
  • Ledenbijeenkomsten over diverse onderwerpen
  • Twee keer per jaar ledenvergadering

Bestuursleden  en vrijwilligers van de Samenwerking

Angela de Jongh Blijd (voorzitter)

Heidi Gerritsen (Secretaris)

Noxy Bergonje (Penningmeester)

Aat van den Akker (Algemeen bestuurslid)

Theo de Jongh vrijwilliger (all round)

Lucien Pinas (vrijwilliger)

Khadija Seif el Islam (vrijwilliger)

Rob Roos (vrijwilliger)

Sylvia Kats Stichting Waterland Spijkenisse (vrijwilliger)

Rianne van Gils  (vrijwilliger)

Milangelo Papa vrijwilliger (klussendienst)

John Grafe (Hovenier)

Samenwerkende organisaties

Ook lid worden van Bewonersvereniging de Samendwerking?