Notule ledenvergadering i.v.m. brandveiligheid

Bijeenkomst 14-01-2020

Aanwezig:

Angela Blijd                    Voorzitter Samenwerking

Sylvia Kats                      WaterlandSpijkenisse

Martin Verschoof           Brandweer

Jady-Lee Moet               Woonbron

Henny Smits                   Bestuurslid Samenwerking

 

NOTULEN

Angela heet de aanwezigen welkom.

Op de halfjaarlijkse  ledenvergadering dd. 12-11-2019 hadden een aantal aanwezigen de vraag hoe te handelen bij brand en andere calamiteiten in hun woning. Zij willen een presentie en voorlichting van de brandweer. Angela heeft de brandweer benaderd en is aanwezig op deze bijeenkomst.

De brandweer geeft inderdaad adviezen en voorlichting in samenwerking met gemeente, woningbouwverenigingen, bewoners, enz.

Er moet door Woonbron kontakt hierover opgenomen worden met Peter van Hemmen (Woonbron) om in de flats voorlichting te geven aan ouderen.

Voor de ouderen in eengezinswoningen een aanmeldingsformulier sturen. Aldus wordt besloten.

De volgende bijeenkomst hierover is gepland op:

Woensdag 05-02-2020, aanvang 10.00 uur.

Lokatie De Samenwerking, de Ruyterstraat 137, Spijkenisse.

Angela Blijd                                         Henny Smits

Vz. De Samenwerking                        Notuliste