Ledenvergadering De Samenwerking 17-05-2021

Notulen halfjaarlijkse ledenvergadering van bewonersvereniging De Samenwerking

Datum: 17 Mei 2021

Locatie: online

 

Aanwezig:

Angela de Jongh-Blijd – Voorzitter

Heidi Gerritsen – Secretaris

Sjaan Dijk – Algemeen bestuurslid

Noxy Bergonje – Aspirant bestuurslid

Rob Roos – BC Kulk Hoogvliet

Rianne van Gils – Vrijwilliger Paganinihof

Camila Salihi – vrijwilliger

Anne Korf – BC Zomertuinen

Cor v/d Wiel – BC Zomertuinen

Joop Heesbeen – BC Heijmans flat

Peter van Doeselaar – BC Heijmans flat

Cor Wijgers – BC Heijmans flat

Dhr. Spruijt – huurder Woonbron

Mevr. den Daas –  huurder Woonbron

Mevr. Strijbos –  huurder Woonbron

Dhr. van de Sluijs – huurder Woonbron

 

Presentaties gegeven door:

Anthonie Mullié – Woonbron

Gina Zwanenburg en Sharda Scharbaai  – Armoede preventie team (gemeente Nissewaard)

Ron Jansen – SWO (stichting welzijn ouderen)

Afwezig:

Aat van de Akker –  algemeen bestuurslid

Emmely Zoon –  Vrijwilliger

Khadija el Sarif –  vrijwilliger

 1. Opening:

Angela opent de halfjaarlijkse ledenvergadering.

En heet iedereen welkom.

 1. Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen

 1. CPRW en RBRW Woonbron:
 • Alle informatie is in het woonblad te lezen.
 • Angela geeft aan dat ze op heden gestopt is bij de CPRW. Ze blijft wel de presentatieafspraken Rotterdam doen en nieuwe bestuursleden begeleiden. Ze blijft in ieder geval aan tot November 2021. En ze wil plaats maken voor andere die geïnteresseerd zijn in de CPRW. En hun een kans geven om zich te ontwikkelen. Angela wil zich meer gaan richten op Hoogvliet, Presentatieafspraken en Bewonersvereniging de Samenwerking ook is zei in gesprek met Vila Vonk.
 1. Presentatie Woonbron ( ouderen, zorg, hulp en service):

Anthonie Mullé verteld over de volgende punten:

Bezit woningen Woonbron in Spijkenisse:

 • Zuid/oost gebied: Schenkel, Maaswijk, Waterland.- hier valt o.a. complex zomertuinen onder.
 • Zuid/westgebied: Akkers, Vriesland en Vogelzang. hier valt o.a. complex Paganinihof onder.
 • Centrum Noord: Heijemansflat, B de Roijstraat, M.A de Ruijterflat, Lobeliastraat, Jacobcatshof.

Via verschillende kanalen o.a. SWO is getracht om het aanbod voor ouderenhuisvesting onder de aandacht brengen, die daar eventueel behoefte aan heeft. Hier is geen reactie op geweest. Woonbron heeft gekeken waar zit deze doelgroep om te bereiken. Blijkt dat deze doelgroep veelal in stapel woningen zit.

Indruk is dat bewoners op de goede locatie zitten maar het is niet geheel zeker. Omdat vaak mensen zich niet melden of aangeven wat hun behoefte is.

Vraagstelling: wat is jullie indruk hierover:

 • Snoekenveen valt op dat ouderen in grote eengezinswoningen zitten. Er is een pilot geweest georganiseerd door Woonbron maar daar is weinig terugkoppeling geweest door bewoners. Bewoners dachten juist dat Woonbron ze uit de huizen wilde hebben.
 • Het is moeilijk om deze pilot te dragen als Samenwerking
 • Ouderen zijn bang dat ze meer huur betalen. Anthonie heeft dit nagekeken en blijkt dat de angst terecht is. Bij de gemeente Nissewaard is gevraagd kunnen we niet als pilot bij een aantal mensen kijken voor een huuraanpassing. Als dit een mogelijkheid is dan kan er gekeken worden om dit op grotere schaal te doen.
 • Via mond op mond reclame is een mogelijkheid.
 • Kunnen mensen in hun eigen buurt/omgeving blijven. Als je in het woonaanbod kijkt van woonbron is dit wel een mogelijkheid.

Vraagstelling: Wijkgericht woningen aanbieden:

 • Verstandig is om dit aan de bewoners zelf te vragen wat zij willen. Dit kan je bereiken door kijken hoe mensen wonen. Kunnen ze bv nog de trap op, een mogelijkheid is dat Woonbron aanbelt bij de mensen met een leuke attenties.
 1. Presentatie SWO:

Ron Jansen verteld over de volgende punten:

 • Historie SWO
 • Samenwerking met organisaties en in Nissewaard
 • Hoe komen we de corona tijd door

Wat doet SWO:

Ouderen advies en mantelzorg ondersteuning:

 • Advies, ondersteuning en kortstondige begeleiding
 • Inzet hooggekwalificeerde vrijwilligers
 • Volgsysteem via enkelvoudige dienstverlening
 • Mantelzorg expertise centrum en begeleiding (in samenwerking met MEE)

             Dienstverlening:

 • Boodschappen service • Vervoer dagbesteding
 • Belastingservice
 • Maaltijdservice
 • Klussenservice
 • Rollatorwerkplaats
 • Like My Day

             Welzijn:

 • Bewegen en fit
 • Ontmoeting en eten
 • Cursussen en ontplooiing
 • Tochtjes / er op uit / vakantieweek
 • Inspiratie en persoonlijke groei

             Zingeving:

 • Vrijwilligerswerk
 • Activatie inwoners en deelnemers

Uitgangspunten van SWO

 • Voor iedereen
 • Betaalbaar
 • Gezond
 • Ontmoeten
 • Samenwerken
 • Samen eten
 • Compleet zelf door de buurt
 1. Presentatie armoede gemeente Nissewaard :

(preventieteam armoede en schulden)

De doelstelling van het vroeg signalering armoede en schulden is het voorkomen van financiële problematiek bij bewoners van Nissewaard.

Punten waar zij het over hebben gehad:

 1. Welke Minimavoorzieningen zijn er?
 • Individuele inkomens toeslag
 • Kind toeslag
 • Energiebijdrage pensioengerechtigde leeftijd
 • Rotterampas voor alle inwoners en gereduceerd tarief voor inwoners met een inkomen tot 120%
 • Drie ov dagkaarten
 • Stimuleren van sport en cultuur kinderen
 • Collectieve zorgverzekering (CZ) tot 120% inkomen
 • Kwijtschelding afvalstofheffing
 1. schuldhulpverlening of preventief adviesgesprek:

– aanvragen SHV (schuldhulpverlening) kan online via de website van de gemeente Nissewaard

– aanvragen vrijblijvend preventief adviesgesprek kan telefonisch met het algemeen telefoonnummer van de gemeente Nissewaard of via email.

 1. Financieel platform- preventieteam

– dit begint met reclame maken o.a. posters, flyeren.

 1. Stemming:
 • Noxy is gekozen door de leden tot algemeen bestuurslid.
 1. Rondvraag:

 

 • Planmatig onderhoud in de Heijemansflat waarneer vindt dit plaats?

Antwoord :Er komt een enquête over de kleurstelling en Anthonie stuurt een uitnodiging.

 • Zomertuinen: Bewoners worden gebeld of enquête door Videx v.m. kwaliteitscontrole.
 1. Sluiting:

17 Mei 2021 om 21.30 uur

Voorzitter/Secretaris

Datum van goedkeuring